Άνοιξη στο ΑΠΘ 2016, 21/3/2016 'Χρωματίζοντας τα δένδρα'