ΕΚΘΕΣΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ