ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

Έκθεση των βραβείων και προτάσεων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών "Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία